Hlavná stránka
Chov oviec Romney Marsh
Chov daniela škvrnitého
Kontakt

Myšlienka vytvoriť túto formu podnikania bola založená na princípe zachovania kultúrno spoločenského dedictva predkov obce Kopernica , rozvoj chovu mäsového typu oviec a udomácnenie Daniela škvrnitého v tejto oblasti.

Po štyroch rokoch urputného boja s vrátením pozemkov po predkoch, sme pristúpili k tvorbe priestorov pre Daniela škvrnitého a príprave pasienkov pre chov oviec Romney marsh.

V súčasnosti spoločnosť disponuje svojou vlastnou poľnohospodárskou pôdou i vlastným lesom.

Vitajte na stránke www.jagersk.sk

Chov oviec Romney Marsh

Chov daniela škvrnitého

Copyright © 2016 jagersk.sk. Všetky práva vyhradené.

Chov daniela škvrnitého Jäger - SK chov oviec Romney Marsh a daniela škvrnitého, Kopernica / Kontakt Jäger - SK chov oviec Romney Marsh a daniela škvrnitého, Kopernica / Úvod Chov oviec Romney Marsh

JÄGER - SK s.r.o
Kopernica 137
967 01 Kremnica , SK