JÄGER-SK, s.r.o.
Kopernica č.137
967 01 Kremnica
Slovensko

Ing. Ivan ŠTULAJTER, PhD.
majiteľ spoločnosti
Mob.: +421 908 925 411

E-mail: jager@jagersk.sk

IČO: 46 895 647
IČ DPH: SK 2023642698

Účet vedený v SLSP pobočka Kremnica , číslo: SK6209000000005040944551

Spoločnosť bola založená v roku 2012 -  zapísaná na Okresnom súde Banská Bystrica pod číslom 23321/S. Úplný názov spoločnosti – JÄGER-SK, s.r.o., Kopernica č.137, 967 01 Kremnica , SK,


Loading...

Máte otázku? Neváhajte nás kontaktovať

Jäger - SK chov oviec Romney Marsh a daniela škvrnitého, Kopernica / Úvod Chov oviec Romney Marsh Chov daniela škvrnitého Jäger - SK chov oviec Romney Marsh a daniela škvrnitého, Kopernica / Kontakt

Copyright © 2016 jagersk.sk. Všetky práva vyhradené.

JÄGER - SK s.r.o
Kopernica 137
967 01 Kremnica , SK